dorthe@ennea.no

Skeptikeren

Enneagramtype 6 

Enneagramtype 6 kaller vi for Skeptikeren

Enneagramtype 6 planlegger som regel for å unngå at «det verste» kan skje. Man kan jo aldri vite hva som kan gå galt så det er best å forberede seg. Dette er tvileren som spør mye. Det er viktig å kunne stole på andre personer, og når 6’eren først har fått tillit til en annen person, har man som regel en venn for livet.

Type 6 er lojale og dedikerte personer, selv om de kan være mistenksomme over for autoriteter om de mener at det kan stilles spørsmålstegn ved autoritetens pålitelighet og eventuelle skjulte agenda. De leser som regel det som står med liten skrift.

Lobbyvirksomhet er et nøkkelord hos type 6, som gjerne er pådriver for de rette sakene og støtter gjerne de svake, men sjeldent står i fokus selv. Overdriv ikke smiger til en type 6, det vil komme dårlig ut, og de vil som regel bli ekstra mistenksomme.

Type 6 er i utgangspunktet gjerne varme og empatiske personer som, når de har det godt med seg selv, er rause og gode ledere, kollegaer og venner.

Andre nøkkelord:
Lojale
Tillit
Varme
Bekymret
Tvil, skepsis, «hva nå hvis?»
Fobisk eller motfobisk
Humor
Ser etter skjulte agendaer

Her finner du mer om de andre 8 typene.

Relatert