dorthe@ennea.no

Iakttakeren

Enneagramtype 5 

Enneagramtype 5 kaller vi for Iakttakeren

Enneagramtype 5 er personer som gjerne trives for seg selv. De har stor verdi på det ukompliserte liv, og vil helst være så uavhengige som mulig. Dette er de store tenkere og som oftest har de en objektiv og analyttisk tilnærming til det meste.  De foretrekker å observere begivenheter litt på avstand. Om man involverer seg for mye, kan det jo fort føre til for mange krav.

Type 5 liker å gå i dybden og sitter gjerne med stor kompetanse på sine spesialområder.  Å samle viten er viktig. 5’ere vil ofte samle så mye informasjon som mulig om sine interesser, før de eventuelt bestemmer seg for å involvere seg fysisk. Dette kan gjerne være ingeniører eller teknisk interesserte personer som har evnen til og gleden ved å fordype seg.

Type 5 deler ikke gjerne personlig informasjon med andre og snakker helst om tanker i stedet for følelser. De kan gjerne overveldes av for mange følelser fra et annet menneske. Dette er personer som ofte er offer for misforståelser, på grunn av deres reserverte og i noen tilfeller fjerne holdning til andre.

Andre nøkkelord:
Visjonær
Rasjonelle og nøkterne
Analyserende
Reserverte
Tenker og ser sammenhengen
Søker en indre verden av trygghet
Teoretiske

Her finner du mer om de andre 8 typene.

Relatert