dorthe@ennea.no

Hva er Enneagrammet?

Enneagrammet er en av vår tids mest dybdegående personlighetsmodeller.

Enneagrammet er nok det mest komplette og detaljerte verktøy vi har i dag, innenfor kommunikasjon, personlighetsutvikling og motivasjonsforståelse.

Det er kort fortalt en modell med 9 forskjellige personligheter.
Så enkelt kan det sies.

Men helt så enkelt er det ikke.
Enneagrammet er en av vår tids mest dybdegående personlighetsmodeller.
Gjennom Enneagrammet blir vi gjort kjent med motivet bak adferden vår. Det vil si den dypereliggende årsak til at vi reagerer som vi gjør.

Enneagrammet er i dag mye brukt i hele verden, og det er ikke uten grunn. Bedrifter og private tar dette personlighetsverktøyet til seg i stor utstrekning.

Selv har jeg gjennom de siste årene undervist mange store bedrifter i Norge i dette verktøyet. Se noen av våre kunder HER.

Pr. i dag er Danmark, der blant annet LEGO har brukt dette verktøyet over lengre tid, det land i verden hvor Enneagrammet er mest utbredt, regnet pr. antall innbyggere. Modellen kommer, i sin nåværende form, fra USA, der stadig fler organisasjoner som blant annet Walt Disney Company, CIA og Motorola bruker Enneagrammet internt. Mange universiteter som f.eks. UCLA har etter hvert lagt inn Enneagrammet i sin læreplan. Berkeley University i California har lenge brukt Enneagrammet i programmene innenfor Psykologi og Ledelse.

Begrepet Enneagram kommer fra det greske ordet «ennea» som betyr «ni» og betyr derfor et «ni-diagram.  Det har lenge vært en myte i det internasjonale enneagrammiljø at det er G. I. Gurdjieff som er opphav til Enneagrammet. Men han var bare den som gjennfant selve symbolet, som i sin opprindelige form kan spores tilbake til Pythagoras. Gurdjieff brukte symbolet på en helt annen måte enn den vi kjenner i dag, som beskriver de ni enneagramtypene.

I disse dager er Enneagramfiguren mest kjent for sitt bruk i å indikere en dynamisk modell av ni distinkte og sammenkoblede psykologiske typer.

Innholdet og kunnskapen om de forskjellige personligheter kommer fra innsamlet og bearbeidet viten gjort av chileneren Oscar Ichazao, som på 60’tallet startet skolen «Arica», der blant annet amerikaneren Claudio Naranjo studerte. Naranjo brakte etterhvert med seg Enneagrammet til USA. Siden har det utviklet seg til dette omfattende og detaljerte personlighetsverktøy vi kjenner i dag. Men utviklingen har ikke stoppet opp. Den fortsetter på mange nivå rundt omkring i verden. Sansynligvis fordi ingen eier Enneagrammet og at mange av oss som bruker dette i vårt daglige virke, ønsker å bidra med de erfaringer vi gjør.

En av grunnene til at Ennegrammet regnes for et av våre mest detaljerte verktøy innenfor personlighetsmodeller er at Don Richard Riso og Russ Hudson har tilføyd Ennegrammet en ekstra dimensjon. Man kan si at Enneagrammet er to-dimisjonelt.

Enneagramfiguren


Først har vi sirkelen med de ni typene og måten de henger sammen på, dernest har vi Riso og Hudsons ”9 nivåer av modenhet” som beskriver hver av de 9 typene i 9 nivåer av innsikt, fra de laveste nivåene 7-8-9 hvor vi befinner oss etter å ha vært utsatt for stress i lengre tid, til mellomnivåene 4-5-6 der vi for det meste befinner oss i hverdagen og til nivå 1-2-3 som beskriver hvordan vi har det når vi er på vårt beste.

De 9 nivåer av selvinsikt

SHL Group Plc, en av verdens førende uavhengige organisasjoner som tester personlighetsmodeller, har testet Enneagrammet mot bl.a. ”5 faktor teorien” (også kalt The big five), og funnet ut at det er stor sammenheng mellom trekkene innen for hver type i Enneagrammet.

Det betyr at det gir mening å bruke Enneagrammet til beskrivelse av personligheter.
Les mer om studien fra 2005 her:  SHLresearch2005 

Relatert