dorthe@ennea.no

Hvem eier Enneagrammet?

Det korte svar er "ingen", og derfor er interessen så verdensomspennende stor.

Enneagrammet er ikke eid av noen og ingen kan ta patent på det, da det blir sett på som «Almen viten». Og det er akkurat det Enneagrammet er: Almen viten satt i system. Det finnes pr. i dag mer enn 20 medlemsland av Den internasjonale Enneagramforening. Norge er ett av disse.

Det gir store muligheter for å utvikle verktøyet videre og det er nettopp det som skjer i dag.

Vi kan blant annet nevne forfatter og foredragsholder Russ Hudson fra The Enneagram Institute som er en av de fremste på å finne nye veier å jobbe med Ennegrammet på. Beatrice Chestnut har jobbet mye med å gjøre konseptet om de 27 undertyper forståelig for oss, og vår danske venn Flemming Christensen i Think About It,  har tatt tilgangen til Enneagrammet til the next level, ikke minst ved å tilføye flere verktøy som hjelper oss til å øke vår kompetanse innen selvutvikling og teamarbeid. 

Her i Norge har det de seneste årene kommet flere til som bidrar til å gjøre Enneagrammet enda bedre, og enda mer kjent. Nina Sjøvoll holder kurs, skriver bøker og lager podcast. Eva Steira har skrevet flere gode bøker om Enneagrammet og hun har akkurat (2023) lagt ut sitt nye online-kurs om å være skipper i egen skute. Helene Makani, som er et kjent og elsket navn i skandinaviske enneagramkretse, sørger fortsatt for å holde oss på toppnivå av innsikt med sine videregående kurs. I 2022 ble boken «Leder kjenn deg selv» av Kristin Aase og Bente Vetland en del av pensum på BI. Boken inneholder basisviten om Enneagrammet, samt andre verktøy.

Mulighetene med Enneagrammet er mange.
Kanskje fordi alt i bunn og grunn handler om å kjenne seg selv litt bedre.

Relatert