dorthe@ennea.no

Sådan fungerer Enneagrammet også, – i praksis!

IEA-Norge arrangerte Enneagramkafe på Litteraturhuset i Oslo i mai 2014,

Tema var: Enneagrammet brukt i amerikanske fengsel

Susan Coleman Olesek holdt en inspirerende presentasjon av The Enneagram Prison Project og skapte stort engasjement på Enneagramkafeen på Litteraturhuset.

Enneagrammet er et fantastisk verktøy, som kan brukes av personer som trenger å se sine ressurser og hvilke utfordringer de har som type.  Olesek gav eksempler på hva denne kunnskapen og erkjennelsen fører med seg og hva det kan skape av nye muligheter for innsatte på vei tilbake til samfunnet.

Camilla Kokai fra Virtus Cultura og Arne Bjøntegård fra Monsterbedriftene supplerte med å fortelle om hvordan de opplevde effekten av bruk av Enneagrammet i arbeidet med innsatte etter endt soning.

Olesek har utviklet The Enneagram Prison Project, og det har hatt stor effekt for mange innsatte i amerikanske fengsel. De melder blant annet om større evne til å skape seg en ny tilværelse etter endt soning.

Se og hør Olesek her

Les mer om Monsterbedriften og hvordan de hjelper mennesker til en ny start på livet.