dorthe@ennea.no

Utfordreren

Enneagramtype 8Enneagramsirklen_8 kaller vi for Utfordreren

Enneagramtype 8 har en forestilling om at livet er en kamp, og den sterkeste vinner. Dette er personer som gjerne tester deg ut, for å se om du er en likeverdig motstander. De har liten respekt for svake og sutrende personer, og verdsetter gjerne en god og tydelig diskusjon.

Type 8 er opptatt av rettferdighet, og beskytter gjerne de uskyldige.  Viser ofte sitt sinne, som de gjerne kan ha mye av, og er ikke redd for konfrontasjoner. De tar ofte lederrollen, og er initiativrike personer. «Jeg kan jo like gjerne gjøre det selv, så vet jeg det blir gjort.»

De har kanskje ikke tålmodighet som sin største dyd men kan ofte være gode ledere, når de får lært seg å stole på at andre også har noe å bidra med. De forsvarer og støtter gjerne sin familie og nære venner.

Det mange kanskje ikke vet er at selv om 8’eren noen ganger skremmer oss med sin styrke og sitt barske ytre, så har de en sårbar kjerne, som gjerne kommer til uttrykk over for små barn og uskyldige dyr.

Andre nøkkelord:
Styrke
Ærlighet
Pålitelighet
Indre myk kjerne
Stor energi
Ledertype
Kontroll

Pilene:
Harmoni:
Type 8 går mot type 2 når de merker at andre reagerer positivt på deres direkte væremåte, og når de føler seg akseptert som den de er. Da låner de trekk fra type 2, og går langt for å vise omsorg for sine nærmeste. De hjelper til, uten baktanker, bare med ønsket om å gjøre noe godt.
Stress:
Type 8 går mot type 5 når de føler at de mister kontrollen, eller at andre tar kontrollen over dem. Da trekker de seg tilbake til hulen sin der det føles trygt å være en stund, mens de analyserer hva som skjedde, og hvordan de kan komme tilbake og ta kontrollen i livet sitt igjen.

[button link=»https://ennea.no/de-ni-typene/type-1/»] Perfeksjonisten[/button] [button link=»https://ennea.no/de-ni-typene/type-2/»] Hjelperen[/button] [button link=»https://ennea.no/de-ni-typene/type-3/»] Utretteren[/button] [button link=»https://ennea.no/de-ni-typene/type-4/»] Individualisten[/button] [button link=»https://ennea.no/de-ni-typene/type-5/»] Iakttakeren[/button] [button link=»https://ennea.no/de-ni-typene/type-6/»] Skeptikeren[/button] [button link=»https://ennea.no/de-ni-typene/type-7/»] Eventyreren[/button] [button link=»https://ennea.no/de-ni-typene/type-9/»] Fredselskeren[/button]