dorthe@ennea.no

Perfeksjonisten

Enneagramtype 1

Enneagramtype 1 kaller vi for Perfeksjonisten

Enneagramtype 1 er som oftest personer med ganske høye forventninger til seg selv og andre. De har en indre mal for hva «god oppførsel» betyr, og etterlever selv denne malen.

Type 1 har gjerne lett ved å se hva som er rett og galt i de fleste situasjoner. Andre kan kanskje synes at disse personene er alt for kritiske eller krevende, men dette kommer som oftest av at de har et stort behov for å gjøre tingene på den riktige måten.

Dette er som oftest disiplinerte og pliktoppfyllende personer som gjerne jobber hardt for å sørge for at jobben blir ordentlig gjort. De er gode på å fullføre sine oppgaver, men det kan i noen tilfeller være en utfordring å avslutte helt, da det hele tiden er små detaljer som kan forbedres.

Plikt før fornøyelse. Før man kan dra på ferie må alt være i orden, vinduene pusset og gulvene vasket. De siste arbeidsoppgavene må være avsluttet og levert, og skrivebordet skal være ryddet.

Andre nøkkelord:
Høflighet og god oppdragelse
Punktlighet
Tøy: rent og strøket, godt avstemt og passende til situasjonen
Til tider en sterk indre kritiker
Muskelspenninger, holder på sinnet/irritasjonen sin
Utfordrende å ta imot kritikk fra andre
Orden gir ro i sinnet

Her finner du mer om de andre 8 typene.

Relatert