dorthe@ennea.no

Smiler folk når du kommer, eller går?

shutterstock_96119864Hvordan blir du sett på, av andre?

  • Som henne der bestandig irriterer seg over kaffeflekkene rundt kaffemaskinen, og ikke går av veien for å nevne det, gang på gang?
  • Eller han som har sakt ja til å ta oppgaven, men aldri får den ferdig?
  • Som henne der sjeldent møter opp i lunsjen, eller andre sosiale forum, holder seg for seg selv og sjeldent smiler? Er litt «sær» liksom…
  • Eller ham som alltid har travelt, som spør i forbifarten: «Hei, hvordan står det til?» men aldri lytter etter svaret?

Dette foredraget er basert på Enneagrammets 9 personlighetstyper, og gir et godt innblikk i de store forskjellene på hvordan vi ser andre, og oss selv.

Her får vi ett blikk inn bak fasaden på oss selv og våre medmennesker, og vi får satt ord på diffuse tanker og magefølelser på en uformell og lettforståelig måte. Dette er som oftest med på å skape forståelse og respekt for hverandre, samt skape et utgangpunkt for en bedre lagånd i avdelingen/bedriften.

Vi ønsker alle å bli sett på som en god inspirator, en som er der for andre, stiller opp og lytter oppmerksomt og ikke minst er raus med de gode tilbakemeldingene.
Men er vi egentlig det?

Varighet: 2-3 timer