dorthe@ennea.no

Kommunikasjon og samarbeid på arbeidsplassen

Hvilken teamrolle tar du?

  • Er du han som tar ansvaret med en gang, delegerer oppgavene og tar styringen, men av og til føler at du må gjøre det meste selv?
  • Eller henne som synes det er spennende med nye oppgaver, som har masse gode ideer, men som av og til synes de andre kan være litt trege?
  • Eller kanskje synes du at de andre går for fort frem, og ikke helt tenker på risikoen og fallgruvene som fins i prosjektet?
  • Eller kanskje du bare er han som venter på å bli tildelt en oppgave du sier ja til å utføre. Selv om du vet du ikke rekker å gjøre det?

Hva definerer et effektivt team?
Mange mener mye om hvordan man bygger effektive team, men dette er de fleste enige i: Det handler naturligvis om klare og tydelige mål, men også struktur, rollefordeling og forventninger er kritiske elementer for å gjennomføre et fremadrettet og langvarig godt samarbeid.

Hvordan oppnår man så det?
Ved å snakke om det! Ved å skape en arena der det er lov å være tydelig på hva man selv mener å kunne bidra med, ved å forplikte seg, og ved å ha god innsikt i seg selv, og sine kolleger.

Hvor god er du på samarbeid?
Har du opplevd å stå fast i en situasjon der du og en kollega snakket helt forbi hverandre?
Generelt samarbeid, eller det å jobbe i team, kan ha sine utfordringer. Det er ikke alltid så lett å forstå seg på andre, spesielt ikke om man føler seg sviktet, overkjørt eller rett og slett bare misforstått.

Tenk om det fantes et verktøy, som du kan ha tilgang til når som helst du måtte ønske det, og som kan hjelpe deg med å forstå, og forbedre, kommunikasjonen mellom deg, og hvem som helst i din avdeling?

Vi har dette verktøyet!
Ennea har sammen med CoreFinder jobbet hele høsten 2016 med å oppgradere 360Indicator™ til norsk og vi lanserer nå team-delen for fullt her i Norge.

Den hjelper deg med enkle og spesifikke råd til hvordan du kan forbedre kommunikasjonen med din kollega. Du får vite litt om felles verdier, hva som er styrken til din kollega og hvilke fallgruver du bør se opp for dere imellom.

Dette verktøyet er en del av kurset, og vil være tilgjengelig for hele teamet under og etter fullført kurs.

På kurset får vi ett blikk inn bak fasaden på oss selv, og våre medmennesker og vi får satt ord på diffuse tanker og magefølelser på en uformell og lett forståelig måte.  Dette er som oftest med på å skape forståelse og respekt for hverandre, samt skape et nytt utgangspunkt for en bedre lagånd i avdelingen/bedriften.

Vi snakker om teamsammensetting, hvor er vår styrke, og hvilke kompetanser mangler vi. Dette brukes som utgangspunkt for kursinnhold, der vi også kommer innom tips ved eventuell fremtidig rekruttering.

Alle som deltar tar en nettbasert 360Indicator-test før start.

Vi jobber oss gjennom interne utfordringer og lærer å se hverandre i et nytt lys. Vi blir bedre kjent med oss selv og våre kolleger, og fokuserer spesielt på hvor den enkeltes styrke ligger.

Dette kurs er basert på Enneagrammets 9 personlighetstyper, og gir et godt innblikk i de store forskjellene på hvordan hver av oss motiveres til samarbeid og lagånd.

Tidsbruk:
Test, tas av hver enkelt på nett. ca. 1. time
1 full dag (eller 2 halve dager) med kurs og gjennomgang av team-sammensetting. Hva er vi gode på, hva kan vi bli bedre på. Tips ved fremtidig rekruttering.
Oppfølgende dager med måneds mellomrom, her bruker vi 1-2 timer hver gang. (Antall ganger og innhold varierer og  tilpasses)
Ekstra:
Eventuell personlig oppfølging med gjennomgang av test.
Coachingtimer i gruppe eller med hver enkelt.

Les også våre nye bok: Innsikt gir utsikt.  Les mer HER.