dorthe@ennea.no

Hvordan bevare gode og langsiktige kunderelasjoner?

shutterstock_136921490Få kontrakten i land med Enneagrammet
For salgsteam og andre som ønsker å bli bedre på kunderelasjoner.

Her jobber vi med å skape forståelse for dynamikken mellom forskjellige personligheter.

  • Hvordan bevare den gode og lange kunderelasjon?
  • Hvordan kan mitt eget «ego» komme i veien og ødelegge en ellers god relasjon?
  • Hva gjør vi når vi står fast og ikke helt kommer i mål?
  • Hva er mine sterke og svake sider i en salgssituasjon?
  • Er jeg for pågående eller for detaljert, for rask eller for personlig?
  • Hva kan jeg jobbe videre med, og hvilken egenskap bør jeg dempe?

Her fokuseres det på å skape større forståelse for hverandres og egne forskjelligheter med fokus på relasjonsskapning i forbindelse med teamwork og kundebehandling. Hvordan kan vi dra nytte av hverandre som samtalepartnere for å komme utfordrende kunder i møte og finne lønnsomme løsninger for begge parter?

Dette kurs er basert på Enneagrammets 9 personlighetstyper, og gir et godt innblikk i de store forskjellene på hvordan hver av oss motiveres til å handle.

Kan håndtrykk eller øyenkontakt være nok til å fortelle deg hva som vil få kunden til å handle?
Selvfølgelig ikke, men det kan være den siste lille brikken som faller på plass og gi deg et hint, som kan hjelpe deg på vei.
For noen er det viktig med en god porsjon småprat mens andre synes at dette er spill av tid.
Noen har stort behov for forberedelse og tekniske spesifikasjoner, mens for andre er det mye viktigere at produktet er nytt og spennende. Andre igjen har vanskelig for å bestemme seg, og går helt i baklås om man blir pågående.

Eksempel på Tidsbruk:
Test, taes av hver enkelt på nett. ca. 1. time
2 halve dager med kurs og gjennomgang av team-sammensetting. Tips ved fremtidig rekruttering.
Oppfølgende dager med 3-4 ukers mellomrom, her bruker vi 2-3 timer hver gang. (Antall ganger varierer og  tilpasses) Oppgaver mellom kursdagene tilpasses teamet og bedriften.
Vi inviterer til systematisk kartlegging av enkelte kunderelasjoner, som etter hvert brukes i diskusjoner som relevante Cases.
Ekstra:
Eventuell personlig oppfølging med gjennomgang av test.
Coachingtimer i gruppe eller med hver enkelt.