dorthe@ennea.no

Hvorfor Enneagrammet?

Hvorfor Enneagrammet?

Vi lever i en verden der kommunikasjon har blitt essensielt for å kunne overleve. Mangler du forståelse og innsikt i andre, og deg selv, kan det være vanskelig å komme i mål med dine ønsker.Barn i lek

Som barn danner vi oss ett inntrykk av hva vi må gjøre for å bli likt her i verden. Vi søker alle etter aksept og kjærlighet fra våre nærmeste. Vi tillegger oss et personlighetsmønster, som følger oss gjennom oppveksten og inn i voksen alder.

Ofte tenker vi ikke så mye over dette, det bare ligger i bunnen av alt vi gjør. Ikke desto mindre er det ofte slik at det som fungerer bra når vi er barn, ikke alltid fungerer like bra etter hvert som vi blir voksne.
Barn som snakker

Enneagrammet setter ord på, og hjelper oss til å forstå, våre reaksjonsmønstre. Først når vi har fått en dypere forståelse og bedre innsikt i dette, har vi muligheten til å komme oss videre i vår personlige utvikling.

Bedre kommunikasjon vil som oftest være et av resultatene på dypere innsikt, i seg selv og andre.

Les mer om Enneagrammet for bedrifter her.

Dorthe skriver:
Jeg husker mine egne tanker første gang det gikk opp for meg at jeg slett ikke var så ”spesiell og enestående” som jeg trodde. Tenk at så mange andre var akkurat som meg? Det var jo noe betryggende i det. Samtidig ble jeg sjokkert over å lese om de mindre flatterende sider av min personlighet, for det er jo sjeldent noe vi liker å høre. Men noen hadde definitivt gjennomskuet meg, siden det var bøker om dette.

Jeg måtte svelge en del kameler underveis før jeg, etter hvert som jeg jobbet meg igjennom stoffet, begynte å føle meg fri.

Jeg har kastet fasaden. I dette ligger det en stor befrielse, for jeg lar andre se meg som jeg er og jeg vet hva jeg står for.  Jeg har nå lært meg å gjennomskue min egen adferd og innsett at den ikke alltid gir meg det resultat jeg er ute etter. Jeg har lært å endre min adferd på en måte så jeg bedre oppnår det jeg ønsker, uten å slite meg ut samtidig.

Samtidig har jeg også fått et blikk inn bak andres fasader, lært meg hvordan andre typers adferdsmønster kan se ut, og hva som er hensikten bak.
Med denne nye viten har min respekt og forståelse for andre blitt mye større.

[button link=»https://ennea.no/enneagrammet/hvem-eier-enneagrammet/»] Hvem eier Enneagrammet?[/button] [button link=»https://ennea.no/enneagrammet/hva-er-enneagrammet/»] Hva er Enneagrammet?[/button] [button link=»https://ennea.no/enneagrammet/for-hvem/»] For hvem og til hva?[/button]