Hvem eier Enneagrammet?

Enneagrammet er ikke eid av noen og ingen kan ta patent på det, da det blir sett på som «Almen viten». Og det er akkurat det Enneagrammet er: Almen viten satt i system.

Det gir store muligheter for å utvikle verktøyet videre og det er nettopp det som skjer i dag.

Enneagrammet er under kontinuerlig utvikling, fordi spesialister og andre jobber iherdig med blant annet å finne nye og spennende sammensetninger på tvers av typene. To av de fremste forskere og utviklere på Enneagrammet i dag er Katherine Chernick Fauvre og David Fauvre som en stund har jobbet med konseptet Enneagram Tritypes.

Forfatter og foredragsholder Russ Hudson fra The Enneagram Institute er også en av de fremste på å finne nye veier å jobbe med Ennegrammet på.