dorthe@ennea.no

Hvem eier Enneagrammet?

Enneagrammet er ikke eid av noen og ingen kan ta patent på det, da det blir sett på som «Almen viten». Og det er akkurat det Enneagrammet er: Almen viten satt i system.

Det gir store muligheter for å utvikle verktøyet videre og det er nettopp det som skjer i dag.

Enneagrammet er nemlig under kontinuerlig utvikling, fordi spesialister og andre jobber iherdig med blant annet å finne nye og spennende sammensetninger på tvers av typene.

Vi kan blant annet nevne forfatter og foredragsholder Russ Hudson fra The Enneagram Institute som er en av de fremste på å finne nye veier å jobbe med Ennegrammet på. Beatrice Chestnut har jobbet mye med å gjøre konseptet om de 27 undertyper forståelig for oss, og vår danske venn Flemming Christensen i Think About It har tatt tilgangen til Enneagrammet til the next level, ikke minst ved å tilføye flere verktøy som hjelper oss til å øke vår kompetanse innen selvutvikling og teamarbeid. 

Mulighetene med Enneagrammet er mange. Kanskje fordi alt i bunn og grunn handler om å kjenne seg selv.