dorthe@ennea.no

For hvem og til hva?

Absolutt alle vil kunne lære mye om seg selv og sine nærmeste, kolleger, venner og familie gjennom å lære seg om de 9 typene i Enneagrammet.

shutterstock_139328288Bedrifter, Enneagrammet har etter hvert vunnet stort innpass i mange bedrifter i forhold til å utvikle medarbeiderne, håndtere konflikter, samt styrke kommunikasjon og samarbeide.
Tilbakemeldinger fra bedrifter som har tatt enneagramkurs har blant annet vært at ledere og mellomledere merker større ro i avdelingene sine, da ansatte i større grad tar ansvar for egne handlinger, samt at samarbeidet går lettere, da innsikt og forståelse for hverandres forskjelligheter gir en bedre teamfølelse.

Les mer om Enneagrammet for bedrifter her.

Ledere, coaches, psykologer og terapeuter som kjenner til Enneagrammet, vil i enda større grad enn før, kunne hjelpe sine kunder/kolleger.

Selgere som kjenner til  enneagrammet og bruker det i en salgssituasjon, vil ha en stor fordel i forhold til sine konkurrenter.

Privatpersoner, foreldre, partnere, du og jeg, vil kunne vokse på å lære seg Enneagrammet. Vi vil etter hvert vite hvilke alarmklokker som ringer når vi nærmer oss den usunde stressgrense og hva vi kan gjøre for å unngå å havne for langt nede.
Vi vil også lære mye om hvilke utviklingsveier som passer for oss. Enneagrammet skreddersyr i stor grad sine tips og gode råd til hver enkelt som setter seg inn i det. Har du reaksjonsmønstre eller ”uvaner” som du ikke helt trives med, men synes det er vanskelig å kvitte deg med, vil Enneagrammet i langt på vei kunne gi deg forklaringen på hvorfor du reagerer som du gjør, samt gi deg gode tips til hvordan du kommer deg videre, og innøver bedre og mer tilfredsstillende reaksjonsmønstre.
Samtidig vil du også få et kikk inn bak fasaden til dine nærmeste, familie og kollegaer. Det vil gi deg en ny forståelse for hvorfor andre reagerer som de gjør, en ny og ofte verdifull innsikt.

Les mer om Enneagrammet for private her.

[button link=»https://ennea.no/enneagrammet/hvem-eier-enneagrammet/»] Hvem eier Enneagrammet?[/button] [button link=»https://ennea.no/enneagrammet/hva-er-enneagrammet/»] Hva er Enneagrammet?[/button] [button link=»https://ennea.no/enneagrammet/hvorfor-enneagrammet/»] Hvorfor Enneagrammet?[/button]