dorthe@ennea.no

Slår ekteskapet sprekker?

Hva var det egentlig som skjedde?

Hvor ble det av de gode dagene?Vi var så glade i hverandre og hadde så mye til felles. Før. Nå snakker vi ikke samme språket mer. Av og til snakker vi ikke i det hele tatt.

Eller…

Da barna bodde hjemme hadde vi alltid noe å snakke om. Men etter at de har flyttet ut, har det blitt veldig stille. Vi vet ikke helt hvordan vi skal finne hverandre igjen.

Det kan være mange årsaker til at man kan trenge litt førstehjelp, uansett om man er i startfasen, eller har vært sammen i mange år.

Vi tilbyr hjelp-til-selvhjelp som bygger på innsikt i begges behov.
Vi har en veldig enkel fremgangsmåte som gir gode resultater, og en helt ny forståelse for hvor hvordan vi kan komme hverandre i møte.

Metoden bygger på innsikt i Enneagrammets personlighetstyper, og begge parter starter med å ta vår 360Indicator™ personlighetstest. Denne blir utgangspunktet for konkrete arbeidsoppgaver, tilpasset det enkelte par.

Dette er ikke terapi, det er rådgivning og coaching. Vi ser fremover.

Om du nå sitter og lurer på om dette kan være noe for dere, så skriv eller ring meg gjerne.
Dorthe

Mail: dorthe@ennea.no eller Tlf: 93 28 20 00

Vi coacher også mot andre mål.
Coaching med Enneagrammet som bakgrunn er gjerne veldig dybdegående og spesifikt. Her har coachen, helt fra starten av forløpet, en fordel i å vite nøyaktig hva som motiverer den som coaches og på hvilken måte.

Med en 360Indicator ™  personlighetsprofil og en personlig tilbakemelding av en sertifisert coach, vil du få god hjelp til å omsette din nye viten i konkrete handlinger, uansett om det handler om ledelse, team- og samarbeid, kommunikasjon eller andre områder du ønsker å utvikle deg på.