Halvor Grydeland

Halvor Grydeland

 

Halvor Grydeland er rådgiver i Tredjepart as. Han har solid erfaring fra endring og omstillingsprosesser. De siste 17 årene har han arbeidet i ulike norske konsulenthus og levert Outplacementprogram for ledere og medarbeidere i de fleste bransjer.

Innenfor HR området leverer han: Lederutvikling, teamutvikling og coaching til medarbeidere, mellomledere og toppledere. Halvor er særlig dyktig til å bevisstgjøre kompetanse som bidrar til økt motivasjon hos den enkelte arbeidstaker.

Halvor Grydeland har sin pedagogiske grunnutdanning fra Norges Idrettshøgskole, Statens spesiallærerhøgskole og Hamar Lærerhøgskole.
Halvor er Enneagramcoach, har utdannelse i Voice Dialouge og er NLP practitioner.

Han har lang erfaring med å benytte Enneagrammet som et kraftfullt verktøy for å bidra til måloppnåelse for bedrifter, medarbeidere og enkelt mennesker i omstilling.

Ennea benytter seg av Halvors kompetanse blant annet i forbindelse med tyngre topplederprosjekter, samt outplacement.

Ønsker du kontakt med Halvor kan du ringe på +47 95 72 75 75 eller sende ham en mail på: halvor.grydeland@tredjepart.no.