dorthe@ennea.no

Gunder Lie, G&P Rekruttering AS

WEB Gunder Portrett 2012

 

 

Gunder Lie er M.Sc fra Handelshøyskolen i København innen finans og ledelse. Han har mange års erfaring fra rekrutteringsbransjen og bred toppledererfaring fra internasjonale selskap innen handel,industri og servicenæringen. Bl.a. fra Tybring Gjedde,Trelleborg Viking, Protan/Pronova og  SAS.

Selskapet har 30 års toppleder- og rådgivningserfaring fra industri, handel og servicenæringen, og har erfart de feller/utfordringer som virksomhetene opplever i en rekrutteringsprosess. Vår tunge teoretiske og praktiske erfaring gjør at vi enkelt setter oss inn i bedriftens problemstillinger.

Vi sitter med svært god lokalkunnskap om næringslivet i de områder vi betjener. Vår kontinuerlige markedsovervåkning sikrer tilgang til de mest aktuelle kandidater.

Vår innarbeidede systematikk for ansettelser gjør at vi kan bidra til et riktig valg av person mer effektivt enn det som er vanlig i bedriftene. Vi ser i svært mange tilfeller at den enkelte beslutningstaker i bedriften er mer tjent med å bruke sin tid på kjernevirsomheten enn hele ansettelsesprosessen.

Ta kontakt med G&P Rekruttering AS,  på telefon 959 00 508 eller mail: gpr@gp-rekruttering.no