dorthe@ennea.no

Eventyreren

Enneagramtype 7Enneagramsirklen_7 kaller vi for Eventyreren

Enneagramtype 7 er denne super positive og optimistiske personen, som alltid kommer på nye ideer til ting og opplevelser som kunne være morsomt å gjøre. Dette er som oftest aktive typer, som liker opplevelsen av nye og spennende ideer.

Type 7 er energiske personer, som gjerne bruker tid på ting de holder av å gjøre. Disse ting kan fort svinge fra det ene til det andre i samsvar med at interessene varierer. Dette er gode nettverksbyggere, da de ofte har et stort og mangfoldig kontaktnett.

Idéutviklere vil mange si om type 7, og de er gjerne gode på nettopp dette. Derimot er rutinearbeid ofte drepen for disse personene og om man vil ha det beste ut av en type 7, bør man ha et «bakland» som kan samle opp noen av 7’erens gode idéer og utvikle dem videre, for 7éren selv mister fort interessen for sine egne idéer, og har sjeldent lyst til å ta dem videre.

Andre nøkkelord:
Spontan
Entusiastisk
Positive, gode på «reframing»
Holde alle muligheter åpne
Sosiale
Kan bli sett på som useriøse, noe de sjeldent er
Opprører

Pilene:
Harmoni:
Type 7 går mot type 5 når de merker at deres idéer blir verdsatt og når de blir sett på som seriøse i det de gjør. Da låner de noen karaktertrekk fra Type 5 og føler at verden blir mer oversiktlig. 7’eren har da behov for å distansere seg litt fra omverdenen for å tenke i visjoner og sammenhenger.
Stress:
Type 7 går mot type 1 når de føler seg presset av oppgaver og forventninger, som fratar dem de muligheter de så sårt ønsker å ha åpne. Da begynner de å se «feil og mangler» ved andre, og har sjeldent problemer med å uttrykke det direkte. De kan også begynne å kritisere seg selv.

[button link=»https://ennea.no/de-ni-typene/type-1/»] Perfeksjonisten[/button] [button link=»https://ennea.no/de-ni-typene/type-2/»] Hjelperen[/button] [button link=»https://ennea.no/de-ni-typene/type-3/»] Utretteren[/button] [button link=»https://ennea.no/de-ni-typene/type-4/»] Individualisten[/button] [button link=»https://ennea.no/de-ni-typene/type-5/»] Iakttakeren[/button] [button link=»https://ennea.no/de-ni-typene/type-6/»] Skeptikeren[/button] [button link=»https://ennea.no/de-ni-typene/type-8/»] Utfordreren[/button] [button link=»https://ennea.no/de-ni-typene/type-9/»] Fredselskeren[/button]