dorthe@ennea.no

Iakttakeren

Enneagramtype 5Enneagramsirklen_5 kaller vi for Iakttakeren

Enneagramtype 5 er personer som gjerne trives for seg selv. De har stor verdi på det ukompliserte liv, og vil helst være så uavhengige som mulig. Dette er de store tenkere og som oftest har de en objektiv og analyttisk tilnærming til det meste.  De foretrekker å observere begivenheter litt på avstand. Om man involverer seg for mye, kan det jo fort føre til for mange krav.

Type 5 liker å gå i dybden og sitter gjerne med stor kompetanse på sine spesialområder.  Å samle viten er viktig. 5’ere vil ofte samle så mye informasjon som mulig om sine interesser, før de eventuelt bestemmer seg for å involvere seg fysisk. Dette kan gjerne være ingeniører eller teknisk interesserte personer som har evnen til og gleden ved å fordype seg.

Type 5 deler ikke gjerne personlig informasjon med andre og snakker helst om tanker i stedet for følelser. De kan gjerne overveldes av for mange følelser fra et annet menneske. Dette er personer som ofte er offer for misforståelser, på grunn av deres reserverte og i noen tilfeller fjerne holdning til andre.

Andre nøkkelord:
Visjonær
Rasjonelle og nøkterne
Analyserende
Reserverte
Tenker og ser sammenhengen
Søker en indre verden av trygghet
Teoretiske

Pilene:
Harmoni:
Type 5 går mot type 8 når de merker at andre reagerer positivt på deres kompetanse og visdom. Da blir de ofte mer nærværende og deler gjerne av sin visdom. De kan begynne å sette i gang prosjekter og saker de har tenkt på lenge.
Stress:
Type 5 går mot type 7 når de over lenger tid har følt seg presset eller utrygge. Da gjør de som 7’eren, avleder andres oppmerksomhet fra selve problemet, kanskje ved å gjøre noe helt nytt, som ingen ville forvente at de kunne finne på. De fortrenger problemet for en liten stund og får det på avstand.

[button link=»https://ennea.no/de-ni-typene/type-1/»] Perfeksjonisten[/button] [button link=»https://ennea.no/de-ni-typene/type-2/»] Hjelperen[/button] [button link=»https://ennea.no/de-ni-typene/type-3/»] Utretteren[/button] [button link=»https://ennea.no/de-ni-typene/type-4/»] Individualisten[/button] [button link=»https://ennea.no/de-ni-typene/type-6/»] Skeptikeren[/button] [button link=»https://ennea.no/de-ni-typene/type-7/»] Eventyreren[/button] [button link=»https://ennea.no/de-ni-typene/type-8/»] Utfordreren[/button] [button link=»https://ennea.no/de-ni-typene/type-9/»] Fredselskeren[/button]