dorthe@ennea.no

Individualisten

Enneagramtype 4Enneagramsirklen_4 kaller vi for Individualisten

Enneagramtype 4 er personer med sterke følelser. Det er ofte intensiteten i opplevelsene og den nære og dype kontakt med andre mennesker som får type 4 til å føle seg i live. Dette er gjerne personer med stor estetisk sans, som har en egen evne til å tilføre en oppgave eller et prosjekt «det lille ekstra».

Type 4 har ofte følelsen av å være annerledes. Noen ganger i så stor utstrekning at de har følelsen av å ikke passe inn. Jeg har hørt 4’ere si at «Jo, Enneagrammet beskriver meg veldig godt som type, selv om det ikke er helt meg da.»

Dette er personer som gjerne har en kreativ åre av en eller annen slags. Som forfatter, kunstner, skuespiller, arkitekt, designer, fotograf eller annet. Det er dog ikke alltid den kommer til uttrykk.

Type 4 har en tendens til ofte, bevist eller ubevist, å sammenlikne seg selv med andre. Det virker som om alle andre har noe de ikke har, og dette fører gjerne til en lengsel etter akkurat det de ikke selv mener å ha.

Andre nøkkelord:
Dramatisk
Indre fokus
Kreativ
Individualist
Lengsel
Foretrekker den dype samtalen, fremfor «småprat»
Som oftest introvert

Pilene:
Harmoni:
Type 4 går mot type 1 når de føler seg akseptert i verden som den de er. Da låner de karaktertrekk fra type 1, og blir for eksempel mer detaljorientert. Det gir plutselig en egen nytelse å ha tellekanter i skapene og å finne struktur i oppgaver og gjøremål.
Stress:
Type 4 går mot type 2 når de føler seg presset og «ikke forstått» over tid. Det kan føre til at de mister kontakten med egne følelser og derfor bruker 2’erens metoder, ved å fokusere på andre og gjøre det de tror at andre ønsker, for å finne seg selv igjen og få kontakt egne følelser.

[button link=»https://ennea.no/de-ni-typene/type-1/»] Perfeksjonisten[/button] [button link=»https://ennea.no/de-ni-typene/type-2/»] Hjelperen[/button] [button link=»https://ennea.no/de-ni-typene/type-3/»] Utretteren[/button] [button link=»https://ennea.no/de-ni-typene/type-5/»] Iakttakeren[/button] [button link=»https://ennea.no/de-ni-typene/type-6/»] Skeptikeren[/button] [button link=»https://ennea.no/de-ni-typene/type-7/»] Eventyreren[/button] [button link=»https://ennea.no/de-ni-typene/type-8/»] Utfordreren[/button] [button link=»https://ennea.no/de-ni-typene/type-9/»] Fredselskeren[/button]