dorthe@ennea.no

Utretteren

Enneagramtype 3Enneagramsirklen_3 kaller vi for Utretteren

Enneagramtype 3 er gjerne personer som motiveres av suksess og det å være best. Her er ofte konkurranseinstinktet stort.  Som for eksempel når GPS’en forteller at det er 35 minutter til neste destinasjon, og 3’eren tenker at »Dette kan jeg da klare på 33 minutter». Alt kan det konkurreres om.
«Nummer 1 blir husket, nummer 2 blir glemt.»

Type 3 identifiserer seg ofte med det de gjør og kan gjerne være av den mening at vår verdi er basert på hva vi utretter.

Dette er personer som ofte jobber mye, har mange baller i lufta på en gang, og klarer å lande dem alle sammen. De er ofte representert på flere arenaer, gjerne som leder/mellomleder på jobben, som trener for sønnens guttelag, leder for foreldreutvalget på skolen eller igangsetter av den lokale mosjonsgruppe.

Type 3 har en egen evne til å få frem suksesshistorier om seg selv, som for eksempel Sverre som deltok i New York Maraton for første gang. Dette hadde han proklamert i lang tid i forveien, til alle som ville høre på ham. Da han måtte bryte løpet etter 35 kilometer, skulle man tro at han kom hjem som en knekt mann, men nei da, Sverre fortalte med stor entusiasme at han nok var den i historien som hadde løpt lengst i et maraton, med åpne bløtende gnagsår. En skikkelig tøffing.

Andre nøkkelord:
Effektiv og rask
Resultatorientert
Kameleonevne, snakker like godt med alle
Målrettet
Utålmodige, om de føler at andre tar for mye av deres tid
«Jo mer jeg utretter, dess bedre har jeg det»
Liten kontakt med egne følelser (har ikke tid til sånt)

Pilene:
Harmoni:
Type 3 går mot type 6 når de føler seg trygge, når de har fått krysset av en masse ting på sin «to-do-liste» og de føler at overskuddet kommer tilbake. Når de henter kvaliteter fra type 6, skjer det ofte at de klarer å se at det er mer enn en løsning på problemene. De blir mer nærværende og kan begynne å tenke på ting som «hva er egentlig viktig for meg?».
Stress:
Type 3 går mot type 9 når de blir stressede, når de føler at de ikke helt oppnår den anerkjennelse de mener seg berettigede til etter en stor arbeidsinnsats. Da tar de 9’erens karaktertrekk, og kan bli handlingslammede og få problemer med å prioritere oppgavene sine.

[button link=»https://ennea.no/de-ni-typene/type-1/»] Perfeksjonisten[/button] [button link=»https://ennea.no/de-ni-typene/type-2/»] Hjelperen[/button] [button link=»https://ennea.no/de-ni-typene/type-4/»] Individualisten[/button] [button link=»https://ennea.no/de-ni-typene/type-5/»] Iakttakeren[/button] [button link=»https://ennea.no/de-ni-typene/type-6/»] Skeptikeren[/button] [button link=»https://ennea.no/de-ni-typene/type-7/»] Eventyreren[/button] [button link=»https://ennea.no/de-ni-typene/type-8/»] Utfordreren[/button] [button link=»https://ennea.no/de-ni-typene/type-9/»] Fredselskeren[/button]