dorthe@ennea.no

Perfeksjonisten

Enneagramsirklen_1Enneagramtype 1 kaller vi for Perfeksjonisten

Enneagramtype 1 er som oftest personer med ganske høye forventninger til seg selv og andre. De har en indre mal for hva «god oppførsel» betyr, og etterlever selv denne malen.

Type 1 har gjerne lett ved å se hva som er rett og galt i de fleste situasjoner. Andre kan kanskje synes at disse personene er alt for kritiske eller krevende, men dette kommer som oftest av at de har et stort behov for å gjøre tingene på den riktige måten.

Dette er som oftest disiplinerte og pliktoppfyllende personer som gjerne jobber hardt for å sørge for at jobben blir ordentlig gjort. De er gode på å fullføre sine oppgaver, men det kan i noen tilfeller være en utfordring å avslutte helt, da det hele tiden er små detaljer som kan forbedres.

Plikt før fornøyelse. Før man kan dra på ferie må alt være i orden, vinduene pusset og gulvene vasket. De siste arbeidsoppgavene må være avsluttet og levert, og skrivebordet skal være ryddet.

Andre nøkkelord:
Høflighet og god oppdragelse.
Punktlighet.
Tøy: rent og strøket, godt avstemt og passende til situasjonen.
Til tider en sterk indre kritiker
Muskelspenninger, holder på sinnet/irritasjonen sin.
Utfordrende å ta imot kritikk fra andre.
Orden gir ro i sinnet.

Pilene:
Harmoni:
Type 1 går mot type 7 når det er julebord, ferie eller på andre måter tid for å slappe helt av og ha det morsomt. (Når altså det er ryddet hjemme og på jobben og man har gjort seg fortjent til en liten ferie).
Stress:
Type 1 går mot type 4 når livet har vært stressende over en tid. Da henter 1’eren kvaliteter fra type 4, som for eksempel å ta seg tid til å merke litt på sine følelser, kanskje til og med slippe dem ut, i stedet for, som vanlig, å holde dem inne i seg.

[button link=»https://ennea.no/de-ni-typene/type-2/»] Hjelperen[/button] [button link=»https://ennea.no/de-ni-typene/type-3/»] Utretteren[/button] [button link=»https://ennea.no/de-ni-typene/type-4/»] Individualisten[/button] [button link=»https://ennea.no/de-ni-typene/type-5/»] Iakttakeren[/button] [button link=»https://ennea.no/de-ni-typene/type-6/»] Skeptikeren[/button] [button link=»https://ennea.no/de-ni-typene/type-7/»] Eventyreren[/button] [button link=»https://ennea.no/de-ni-typene/type-8/»] Utfordreren[/button] [button link=»https://ennea.no/de-ni-typene/type-9/»] Fredselskeren[/button]