Crossing Borders

Im_attending_Vertical«Crossing Borders»

De 4 skandinaviske lande har gått sammen om å arrangere en Europeisk Enneagramkonferanse. Denne foregikk  i København 4-6 septemper 2015.

Der var mange av de store forelesere innen Enneagrammet, fra alle steder av verden, og det var noe for alle som er interessert. Russ Hudson, Tom Condon og Ginger Lapid-Bogda er noen få av de kjente navn.
Vi var en hel delegasjon her fra Norge, og er du interessert eller lurer på noe, så ta gjerne kontakt med meg eller en i styret i IEA-Norge som du finner her:
www.iea-norge.no