Kommunikasjon, feedback og samarbeide på arbeidsplassen

Smiler folk når du kommer, eller går?

Bedre forståelse og respekt for hverandre skaper god lagånd og teamfølelse. 

Sinne, frustrasjon og dårlig kommunikasjon

Sinne, frustrasjon og dårlig kommunikasjon

Dette foredraget er basert på Enneagrammets 9 personlighetstyper, og gir et godt innblikk i de store forskjellene på hvordan hver av oss motiveres til samarbeid og lagånd.

Her får vi ett blikk inn bak fasaden på oss selv, og våre medmennesker og vi får satt ord på diffuse tanker og magefølelser på en uformell og lett forståelig måte.  Dette er som oftest med på å skape forståelse og respekt for hverandre, samt skape et utgangpunkt for en bedre lagånd i avdelingen/bedriften.

Vi kommer også innom forskjellige former for god og konstruktiv feedback. Dette med å gi tilbakemeldinger er jo ikke alltid så enkelt. Ofte merker vi at motparten går i forsvarsposisjon når vi i god mening kommer med et godt råd eller ønsker å korrigere en oppførsel.

Enneagrammet er i dag mye brukt i Skandinavia, og det er ikke uten grunn. Bedrifter og private tar dette personlighetsverktøyet til seg i stor utstrekning. Pr. i dag er Danmark det land i verden hvor Enneagrammet er mest utbredt, regnet pr. antall innbyggere. Modellen kommer, i sin nåværende form, fra USA, der stadig fler organisasjoner som blant annet Walt Disney Company, CIA og Motorola bruker Enneagrammet internt. Mange universiteter som f.eks. UCLA har etter hvert lagt inn Enneagrammet i sin læreplan. Stanford University i California har lenge brukt Enneagrammet i programmene innenfor Psykologi og Ledelse.

Les mer om Enneagrammet for bedrifter her.

Enneagrammet Salg med Enneagrammet Bygg gode relasjoner Enneagrammet videre