Kommunikasjon, feedback og samarbeid på arbeidsplassen

Bedre forståelse og respekt for hverandre skaper god lagånd og teamfølelse. 

Sinne, frustrasjon og dårlig kommunikasjon

Sinne, frustrasjon og dårlig kommunikasjon

Vi snakker ikke om gode eller dårlige egenskaber.
Vi har alle spesielle styrker, men om vi overdriver det vi er gode på, virker det ofte mot sin hensikt.

Her får vi ett blikk inn bak fasaden på oss selv, og våre medmennesker og vi får satt ord på diffuse tanker og magefølelser på en uformell og lett forståelig måte.  Dette er som oftest med på å skape forståelse og respekt for hverandre, samt skape et nytt utgangspunkt for en bedre lagånd i avdelingen/bedriften.

Vi snakker om teamsammensetting, hvor er vår styrke, og hvilke kompetanser mangler vi. Dette brukes som utgangspunkt for kursinnhold, der vi også kommer innom tips ved eventuell fremtidig rekruttering.

Alle som deltar tar en nettbasert CoreProfile-test før start.

Vi jobber oss gjennom interne utfordringer og lærer å se hverandre i et nytt lys. Vi blir bedre kjent med oss selv og våre kollegaer, og fokuserer spesielt på hvor den enkeltes styrke ligger.

Dette kurs er basert på Enneagrammets 9 personlighetstyper, og gir et godt innblikk i de store forskjellene på hvordan hver av oss motiveres til samarbeid og lagånd.

Vi kommer også innom forskjellige former for god og konstruktiv feedback. Dette med å gi tilbakemeldinger er jo ikke alltid så enkelt. Ofte merker vi at motparten går i forsvarsposisjon når vi i god mening kommer med et godt råd eller ønsker å korrigere en oppførsel.

Tidsbruk:
Test, taes av hver enkelt på nett. ca. 1. time
1 full dag med kurs og gjennomgang av team-sammensetting med utfordringer. Tips ved fremtidig rekruttering.
Oppfølgende dager med ukers mellomrom, her bruker vi 2 timer hver gang. (Antall ganger varierer og  tilpasses)
Ekstra:
Eventuell personlig oppfølging med gjennomgang av test.
Coachingtimer i gruppe eller med hver enkelt.